Grön-Fri

Grön-Fri Vetikate, sammalde ja samblike ning puitpindade sine vastu.

Kasutasala: Mitmesuguse otstarbega pinnad, kaasa arvatud fassaadid, katused, plangud, ääriskivid, puitrestid, müürid, päikesevarjud rõdu kohal. Näidustatud järgmisest ehitusmaterjalidest pindale: krohv, kivi, tellis, betoon, eterniit, plaadid, katusepapp, värvitud ja värvimata puit (ka kreosoodiga immatatud puit), plast, tekstiil jne. Grön-Fri sobib kasutamiseks ka ennetaval eesmärgil.

Omadused: Pinna töötlimisel vahendiga Grön-Fri surevad taimed otsekohe. Pärast pinna töötlimist võib uue taimistiku tärkamise võimalus tulla kõne alla alles 4 aasta möödumisel — sõltuvalt pinna materjalist ja omadusest. Grön-Fri ei avalda ehitusmaterjalile mingit negativset mõju.

Kasutusjuhend: Grön-Fri kantakse pinnale võõpamise teel või madalsurvepihusti abil. Vältige külmunud pinna töötlimist! Ärge kasutage vahendid ka siis, kui 12 tunni jooksul on oodata vihmasadu. Ilmastikumõjudele avatud pindadelt nagu nt katused kaovad vahendi jäägid aja jooksul, ilma et pind vajaks pärast vahendi kasutamist mingit järeltööstlust. Värvitud vertikaalpindade — nt fassadide — puhul tuleb töödeldud pind vahendi jääkide eemaldamiseks üle pesta. Kui pinnad vajavad ülepesemist, laske vahendil Grön-Fri toimida vähemalt 24 tunni jooksul. Katke lilled ja taimed kinni, sest vahend mõjutab nende klorofülli. Eemaldage katuselt enne pinna töötlemist suured samblatükid.Vahendi pihustamisel on soovitatav kasutada hingamisteede kaitset (Partikfilter P2) sest õhku paiskuvad aurud võivad ärritada hingamisteid ja kutsuda esile aevastamist. Kasutada tuleb ka kaitsekindaid ja kaitseprille.

Lahjendamine: 1 osa Grön-Fri kohta 4 osa vett.

Vahendi kulu: 0,20-0,25 liitrit lahustatud vahendit ühe ruutmetrikohta sõltuvalt töödeldavast pinnast. 5 l vahendist Grön-Fri lahustatuna 25 l veega piisab umbes 125 m2 töötlemiseks. (1 l lahusest piisab 5-6 m2 jaoks).

Toimeaine: N-alküülbensüüldimetüülammooniumkloriid (C8-C10) 80 g/l

Vältige vahendi säilitamisel selle külmumist!


Grön-Fri Против водорослей, мха, лишайника, а так же против синевы на дереве.

Сфера применения:

На всех типах поверхностей, таких как фасады, крыши, каменные дорожки, деревянные настилы, стены, маркизы. Поверхности из следующих строительных материалов: штукатурка, камень, кирпич, бетон, этернит, листовое железо, покрытие для крыш, окрашеное или без окраски дерево (даже импегрированное под давлением дерево), пластик, ткани, и т.п. Преимущество Grön-Fri в том, что средство может также использоваться с предупреждающей целью.

Свойства:

При обработке с Grön-Fri произрастания погибают немедленно. Затем может пройти до 4-х лет до того, как что-нибудь может произрасти на поверхности, это зависит от материала, поверхности и его свойств. Grön-Fri не влияет негативно на строительные материалы. При проблеме с чёрными точками (Cladiosporium) на покрытых краской пповерхностях, рекомендуется использовать Jape Prick-fri.

Способ применения: Grön-Fri, наноситься путём окрашивания или пулевизатором низкого давления прямой струёй до сильной степени увлажненности поверхности. Избегайте обрабатывать промёрзшие поверхности или если дождь ожидается в течение 12 часов. На открытых погоде поверхностях, например, таких как крыша, остатки исчезают сами со временем, нет необходимости обработки позднее. На окрашенных вертикальных поверхностях, таких как фасады, требуется в большинстве случаев, чтобы поверхность промывалась, для полного исчезновения остатков. Позвольте Grön-Fri воздействовать как минимум сутки, до того как поверхности будут промываться. Цветы и растения должны накрываться, поскольку средство влияет на хлорофилл растений. Собранная дождевая вода с крыш, смешанная с Grön-Fri, не должна использоваться для полива или не должна выливаться в садово-огородную запруду. При обработке крыш большие наросты мха должны счищаться предварительно. При обработке методом распыления, рекомендуется использовать защитную маску для дыхания (фильтр Р2), поскольку распыляющиеся частицы могут раздражать органы дыхания и вызывать чихание. Так же необходимо использовать защитные перчатки и защитные очки.

Разведение: 1 часть Grön-Fri разводиться с 4 частями воды.

Расход: 0,20-0,25 литра готового раствора на 1м2, в зависимости от материала, обрабатываемой поверхности. 1 литра Grön-Fri, разведенного до 5 литров готового раствора достаточно для 25м2. (1литра раствора достаточно для 5-6м2)

Активный ингридиент: N-Alkybensyldemitilammoniumklorid (C8-C10) 80гр/л

Хранить защищённым от мороза.

pakend: 5 L