Mögel-Fri

Tõhus vahend seeneoste, puidusine, ja hallituse vastu. Kõigi sisepindade jaoks. Seintele, taledele, vundamendile, keldritele, vannitubadele ja pööningutele. Mögel-Fri eelised.

— Tõhus vahend hallituse, sine ja seeneoste vastu.
— Sobib kasutamiseks puidul, betoonil, krohvil, kipsi ja muudel ehitusmaterjalidel.
— Kasutamiseks pööningutel ja vundamendil, keldrites, vannitoas, seintel ja taladel.
— Kantakse pinnale kas harja või pinstli või pihusti abil.
— Pealiskasv kaob otsekohe.
— Annab pinnale pikaajalise kaitse.
— Võib kasutada ennetavatel eesmärkidel.
— Biologiliselt lagunev tõrjevahend, mida kõik võivad kasutada.
— Valmislahus koheseks kasutamiseks.
— Sisaldab UV-aktiivsed ained, mis võimaldab pinna väliskontrolli UV-lampi abil.

Kasutusvaldkond: Ehituse kõik osad, kaasa arvatud pööningut, vundamendid, keldrit, vannitoad, talad, ja seinad. Mögel-Fri toimib tõhusalt mis tahes liiki ehitusmaterjali puhul. Eemaldab isegi mikrobioloogilise pealiskasvu lõhna. Vahendid Mögel-Fri võib kasutada ka pinna ennetavaks töötlemiseks. Omadused: Pinna töötmisel vahendiga Mögel-Fri kaob väline pealiskasv otsekohe ning pind omandab pikkaajalise toimega kaitse. Mögel-Fri ei kahjusta ühtegi ehitusmateriali. Vahendi omadus jääda aktiivsena töödeldava materjali pinnale tähendab, et Mögel-Fri ei mõjuta materjali sees toimuvaid protsesse nagu nt mädanikku, majaseent jms.
Kasustusjuhend: Mögel-Fri kantakse pinnale kas pintsli või madalrõhkpihustiga, suunates voo selliselt, et vahend hakkas välja tulema. Välispinnal olev kate võib jääda puutumata. Pihustiga töötamisel on soovitav kasutada hingamiskaitset (osakeste filter P2), sest pihustuv udu võib äritada hingamisorganeid ja kutsuda eilise aevastamist. Samuti tuleb kanda kaitsekindaid ja kaitseprille. Kontrollimine: Mögel-Fri sisaldab ultraviolettaktiivseid ained, mis võimaldab kontrollida töödeldud pindu. Ruum tehakse pimedaks ning seejarel valgustatakse töödeldud pindu UV-lampiga, mis annab sinine helgiga tooni. Kipstahvlitel olev paber võib sisaldada nn optilise valgendaja jälgi, mis on UV-valguse käes näha. Pimedate pindade hindamiseks vähendatakse lampi ja töödeldud pinna vahelist vahekaugust. Võrdluseks võite kasutada tükikest töötlemata kattematerjali. Lahjendamine: Kasutusvalmis (ei lahustata). Enne kasutamist loksutada. Kuulu: 0,2-0,25 liitrit vahendit/m2 sõltuvalt töödeldavast pinnast. (1 liitrist kasutasvalmis lahusest piisab 5-6 m2 töötlimiseks) Toimeaine: N- alküülbensüüldemitüülammoniumkloriid (C8-C10) 40g/l


Для уничтожения плесени и грибков внутри помещений.

Mögel-Fri это эффективный биоцид с низким уровнем воздействия на окружающую среду. Предназначен для удаления грибковых спор на древесине, бетоне, штукатурке, гипсе и других стройматериалах, как в помещениях , так и снаружи дома. Области использования: чердаки, подвалы, ванны, стены, полы, т.д. Mögel-Fri также применяется для очистки и удаления запахов микробных загрязнений и может быть использован в профилактических целях, поскольку имеет длительный период активного воздействия. Содержит УФ-активные соединения для лучшего обзора поверхности.

Применение:

Mögel-Fri можно использовать на всех типах поверхностей. Не сказывается отрицательно на строительных материалах. Mögel-Fri эффективен против всех видов плесени, синевы, защищает против грибков как внутри зданий , так и снаружи.

Способ применения:

Mögel-Fri равномерно наносится распылителем под низким давлением, щёткой, кистью, валиком или губкой. Наросты немедленно «увядают» и средство стерилизует поверхность. Оставить Mögel-Fri как минимум на 1 день на поверхности, затем счистить при необходимости наросты щеткой или промыть.

Контроль:

Mögel-Fri содержит УФ-активные вещества, которые позволяют визуально увидеть обработанную поверхность при помощи УФ-лампы. Помещение должно быть затемнено. Поверхность должна быть освещена УФ источником света в диапазоне 350мм. Расстояние между лампой и поверхностью варьируется от нескольких см для темных материалов примерно до 50 см для светлых материалов. Всегда нужно иметь необработанную часть поверхности в качестве основы для сравнения. Для очень темного материала, эффект от УФ-активных веществ может быть небольшой. Бумага в гипсокартоне может содержать следы отбеливателя, которые видны при облучении УФ-светом.

Расход:

0,2-0,25л на 1м ² в зависимости от поверхности. Одного литра Mögel-Fri хватает примерно на 5 m²

Меры предосторожности:
Для защиты органов дыхания использовать (фильтр P2), а также перчатки и очки при распылении данного продукта. Может раздражать дыхательные пути и вызвать чихание.

Хранение:

Не замораживать. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре. Не употреблять во внутрь даже разбавленным. Перед применением взболтать. Хранить в недоступном для детей месте.